Voorwoord

U heeft vast en zeker plannen gemaakt om in 2023 de 78e. Avondvierdaagse weer mee te lopen. 

Maar voor het zover komt moet er, net als het schrijven van dit voorwoord, door veel vrijwilligers heel veel voorwerk worden gedaan om uiteindelijk te kunnen komen tot een geslaagd evenement. Denk hierbij o.a. aan het samenstellen van de parkoersen en de diverse overleggen die vaak al plaatsvinden voor de jaarwisseling met de desbetreffende gemeentes en politie om zo tot een gezamenlijk akkoord te komen en de vergunning aangevraagd kan worden. Vaak moet die in februari al ingediend zijn. En zo zijn er nog legio werkzaamheden te benoemen die voorafgaand aan de Avondvierdaagsegeen vuilvierdaagse  gedaan moeten worden, maar ook tijdens de Avondvierdaagse moet er constant geschakeld worden om alles goed en veilig te laten verlopen, denk hierbij bijvoorbeeld aan al die verkeersregelaars die zich belangeloos inzetten om u een veilige oversteek aan te bieden.

Echter, steeds vaker bereikt ons helaas het bericht dat een Plaatselijke Avondvierdaagse organisatie problemen ondervindt met het ingevuld krijgen van al die werkzaamheden door vrijwilligers, puur door een tekort aan vrijwilligers. Daarom, als u eens hoort of leest dat de organisatie in uw gemeente mensen zoekt, denk nog eens een keer extra na of u ze toch ergens mee kunt ondersteunen om dit mooie evenement overeind te houden. Zij zullen hier enorm dankbaar voor zijn.

In steeds meer plaatsen is er de mogelijkheid om digitaal in te schrijven, raadpleeg hiervoor onze website www.sgwb.nl of informeer bij de plaatselijke organisatie of dit ook al in uw woonplaats mogelijk is.

Niet in alle plaatsen worden op gelijke data en afstanden de SGWB Avondvierdaagse georganiseerd. In dit boekje kunt u vinden waar, wanneer en welke afstanden er in uw woonplaats mogelijk zijn.

Op de volgende pagina’s leest u de algemene bepalingen die gelden voor het deelnemen aan de SGWB Avondvierdaagse, maar raadpleegt u ook de aanvullende bepalingen die kunnen gelden in de plaats van deelname, dit kan variëren van aan- of verwijzingen op de startlocatie of aanwijzingen die gelden tijdens de intocht op de laatste avond.

Tot slot hopen wij weer te mogen rekenen op uw deelname in 2023 en wensen u vier fijne wandelavonden toe, maar sluiten wij dit voorwoord niet af zonder een bijzonder woord van dank uit te spreken aan al die honderden vrijwilligers die dit voor u mogelijk maken.

Het bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond

 

 

 

Avondvierdaagse website
S
ticht Gooise Wandelsport Bond

 Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2023 SGWB-Avondvierdaagse. Alle rechten voorbehouden.