Welkom op de avondvierdaagse website van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

Een bond voor en door wandelaars en wandelsportorganisaties.

1e medaille k75e medaille k

 

 

 75 jaar SGWB Avondvierdaagse:

met recht een jubileum vierdaagse

 

De Avondvierdaagse uit nood der tijden geboren. Als in 1940 aan de toenmalige Nederlandse Bond van Lichamelijke opvoeding (N.B.v.L.O later K.N.B.L.O.) niet de mededeling was gedaan  dat de Vierdaagse te Nijmegen geen doorgaan mocht vinden, dan zou de Avondvierdaagse waarschijnlijk nooit ontstaan zijn.

Wie op het idee kwam van dit wandelevenement, dat uitgroeide tot een wandelmanifestatie van de eerste sport? Niemand minder dan de toenmalig penningmeester van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB) wijlen de heer D.C., v.d. Horst, die “tijdens een bijeenkomst met de heren Munzert en Van Eijk zo terloops opmerkte: “Als wij dan geen vier dagen kunnen wandelen, laten wij het dan vier avonden doen”. Zo werd de Avondvierdaagse uit nood geboren.

Niemand had toen op de bewuste avond in 1940, waar dit voorstel gelanceerd werd, de gedachte dat het een “blijvertje“ zou worden.

Toen echter het aantal deelnemers elk jaar groter werd, het aantal organisatieplaatsen geleidelijk steeg, kwam men tot het besluit dit jaarlijks wandelfestijn – zo kunnen wij het gerust noemen – niet meer van het programma af te voeren. De Avondvierdaagse had burgerrecht verkregen, was populair geworden.

Nu de commissie destijds eenmaal A gezegd had, moest zij ook B zeggen. Dit was niet zo gemakkelijk. Men wist niet hoe de wandelaars zouden reageren. Plaatselijke commissies werden in het leven geroepen in Amersfoort en Utrecht. Kortom er werd hard en intensief hier en elders gewerkt om promotie te maken. Het eerste jaar was meteen een succes. Iin Utrecht trokken 1200 deelnemers de natuur in,  Amersfoort sloeg  500 wandelaars een uitstekend figuur en in Bussum gingen 300 dames en heren van start.

Reeds bij deze eerste Avondvierdaagse werd de intocht op de laatste dag een ware zegetocht: met bloemen beladen kwamen de wandelaars van hun laatste kilometers terug. De Nijmeegse sfeer had zich in Sticht-Gooi meester gemaakt. De eerste Avondvierdaagse  was volledig geslaagd. Dit was aan de leidende personen in de wandelsport niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Prompt een maand daarna organiseerde de toenmalige Noord Hollandse Wandelsport Bond (NHWB) een tweede Avondvierdaagse en wel in Amsterdam, Haarlem en Zaandam.  Nog elders in het land wilde men ook tot het organiseren overgaan, maar het was echter te laat in het seizoen. Dus moest men wachten tot 1941. In niet minder dan 21 plaatsen werd in dat jaar het wandelfestijn gehouden. Het aantal deelnemers bedroeg in dat jaar ongeveer 10.000 deelnemers en diverse wandelaars kregen hun tweede Avondvierdaagsekruis.

Wandelverbod
In 1942 groeide het aantal wandelplaatsen tot veertig. Het beloofde een groot succes te worden. Het liep echter geheel anders. Op dinsdag 21 april 1942 kwam het door de Duitsers funeste wandelverbod en de wandelaars konden thuisblijven. Het wandelverbod is de gehele verdere duur van de oorlog van kracht gebleven. In 1945 durfde men met het oog op de beperkte voedselvoorziening en mede door de slechte toestand waarin over het algemeen het schoeisel verkeerde nog niet aan de Avondvierdaagse te beginnen.

Het jaar daarop (1946) zwermden de wandelaars voor de derde maal uit, ditmaal in 48 plaatsen. Elk jaar werd tot heden het aantal plaatsen meer en het aantal wandelaars groter.  Want kijkers werden wandelaars  Het legioen breidde zich uit tot ruim 300.000 per jaar.  Het is geen wonder. Het  vraagt geen grote financiële bijdrage en het is een genoegen om na de dagelijkse schoolactiviteiten en overige werkzaamheden ’s avonds aan de Avondvierdaagse deel te nemen. Wandelde men de eerste jaren 25 kilometer per avond. Thans zijn de afstanden 5, 10 en 15 km per avond.  Wie een keer heeft mee gedaan, blijft meestal wel deelnemer. Niet om de medaille of het cijfertje, maar om de prettige sfeer, welke rond dit prachtige wandelevenement hangt.

De vele vrijwilligers staan ook dit jaar weer klaar om de vele duizenden wandelaars wederom vier prettige avonden te bezorgen. Zij zijn reeds vele maanden bezig met de voorbereidingen voor di t evenement. Waarvoor hulde .

Wie de deelnemers(ters) aan der Avondvierdaagse wel eens heeft zien starten of langs zich heen zien gaan, kan niet anders dan respect voor zoveel tonen. Zeker, de dapperen die na hun afstand te hebben gewandeld de finish bereiken en naar huis gaan om de volgende Avond vier van start te gaan. Het zijn niet alleen doorgewinterde wandelaars die aan de start verschijnen. Ook is de jeugd tegenwoordig aanzienlijk vertegenwoordigd. Frisse  en vrolijke jeugdigen zie je met stralende ogen en uit volle borst zingend “een potje met vet”  voorbij komen. Ze worden door het publiek (papa’s, mama’s, opa’ s en oma’s en ander bekenden) langs het parkoers hartverwarmend aangemoedigd.

De plaatsen Amersfoort en Utrecht organiseren dit jaar hun 75e SGWB-Avondvierdaagse en dat is zeker een felicitatie waard.

Wij sluiten af met een oud Avondvierdaagse gedicht.Veel steek je op en veel raak je kwijt……..


Het tippelend gilde houdt tippel-appèl,
De Avondvierdaagse verkondigt: doe wèl!
Doe wèl aan u zelve, aan lichaam en geest,
Uw kwaaltje verdwijnt, tippel meer, u geneest!
Geniet van de parken, van bossen en hei,
Naar lichaam en geest raken tippelaars: vrij!
Wie meelopen, lopen met lachende snuit,
Da’s logisch: zo lopen de zorgen er uit!
geen plaats voor gepieker, geen lust en geen tijd,
Wat steek je wel veel op en wat raak je veel kwijt!

Die Avondvierdagers begrijpen zo goed:
Het geeft je -ook ná die Vierdaagse nog- moed!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parnaskruid 56 3825PH Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2019 SGWB-Avondvierdaagse. Alle rechten voorbehouden.