Historie

De geschiedenis van de Avondvierdaagse in Nederland begint in 1940 en was het initiatief van de Heer D. C. van der Horst, de toenmalig penningmeester van de Sticht- Gooische Wandelsport Bond onderdeel van Nederlandse Wandelsport Bond.

Er werd in dat jaar slechts gelopen in Amersfoort, Bussum en Utrecht.

In de jaren er na breidde de deelname zich snel uit, maar 1943 werd door de Duitse bezetter een wandelverbod afgekondigd om samenscholingen tegen te gaan.

Er kon toen niet meer in verenigingsverband en georganiseerd worden gelopen.

In 1945 kon dat weer wel, maar in dat jaar waren er te weinig schoenen en was er eveneens te weinig voedsel om op een verantwoorde wijze een Avondvierdaagse

te organiseren.

Vanaf 1946 barstte het los, ook Baarn begon toen op initiatief van de heren

  1. De Vroede, P.  Hendriksen, Radstock en P.  Luyten, voortkomende uit de wandelsportvereniging Dudok de Wit  met organiseren en deze vereniging deed dat onder wisselende samenstelling, de laatste 20 jaar ondermeer Sjef en Wil van Dijen, Hans Olthof en Pim Roos en in 2004 werd het overgenomen door de Politie Sportvereniging Eemland - Noord te Baarn, waarna het in 2007 zelfstandig werd.

In de 40er  jaren waren er zeer weinig deelnemers, men telde slechts 93, maar er zijn jaren geweest, dat er in Baarn wel 5000 deelnemers waren.

Na de oprichting van Plaatselijke Regelingscommissies in Bunschoten en Soest liep dat aantal rap terug en bleven er ongeveer 1000 deelnemers per jaar over.

De laatste jaren is er weer een lichte stijging.

Ook het Koninklijk Huis nam deel aan de Baarnse Avondvierdaagse.

In 1954 was het Prinses Margriet die op 11 jarige leeftijd, in de stromende regen, de tocht volbracht.

Vier jaar later was het de beurt aan haar jongere zus Christina, toen nog Marijke, om dat te doen.

Vanaf diverse locaties werd er gestart, Schouwburg Musis Sacrem aan de Beetslaan, Restaurant Astoria aan de Oranjestraat , Café Onder de Linden aan de Hoofdstraat en vanaf de 70er jaren is het de TOV kantine op het sportpark Ter Eem.

Jaarlijks is er het defilé langs het Gemeentehuis, waar de laatste jaren de jubilarissen, die de tocht voor de 25e, 40e of 50e, dan wel 60e   keer hebben volbracht, door de burgemeester of een van de wethouders de medaille krijgen opgespeld.

Voor de samenstelling van dit historische verslag bedanken wij Mevr. De Vroede – Hendriksen, de vrouw van Gerard de Vroede en dochter van Piet Hendriksen, beiden behorende tot de initiatiefnemers van de eerste Baarnse Avondvierdaagse in 1946.

Kopie website avondvierdaagse baarn.

Avondvierdaagse website
S
ticht Gooise Wandelsport Bond

 Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174

Copyright © 2023 SGWB-Avondvierdaagse. Alle rechten voorbehouden.